خروس لاری

خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری از هر نژاد

جوجه خروس 6 دانگ

جوجه خروس 12 ماهه و 6 دانگ از نسل ابرش قهرمان

سفید با لکه های صابونی و تاج میل

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲ساعت 19:21  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری تاج مهر

خروس لاری تاج مهر و 4 دنگ، 15 ماهه

پدر از نسل ظاهرشاه و مادر از ترکهای صابونی

بسیار پر پا و چوب سنگین و توروهای بسیار خوبی میزند

تازه داره تخت میشه و پرهاش شیر داره

این خروس لاری اصیل فروخته شد

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ساعت 9:44  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری ترک -افغان

مرغ لاری اصیل 2 ساله و درشت هیکل

پدر از نسلهای پرمرغی ترک و مادر آن از نسل افغانی زاغ میباشد

پرریزی آن تمام شده و آماده تخمگذاری است.

آرمان رحیمیان: 09125131195

قیمت: 250000 تومان


برچسب‌ها: فروش مرغ لاری
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ساعت 9:41  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری اصیل

مرغ لاری اصیل از نسل تاج سوراخ

13 ماهه با شگرد دو دم بالا، بسیار پر پا و بغل کاسه زن

در حال تخمگذاری

قیمت: 250000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش مرغ لاری
+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 23:14  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری افغان

جوجه خروس 10 ماهه و 4.5 دنگ

رنگ قرمز تیره با ناخن های سیاه رنگ

دو دم بالا، بسیار پر پا، چوب سنگین و مهر زن

شرایط فعلی: تو لک رفته

قیمت: 350000 تومان

این خروس لاری فروش رفت.

آرمان رحیمیان: 09125131195


+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 7:29  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس ندید

خروس لاری 8 ماهه و 5.5 دانگ

پرپا و بالا جنگ - 15 دقیقه کسو شده است.

قیمت: 500000 تومان

این جوجه لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 23:53  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری آماده

خروس لاری افغان 12 ماهه

پدر تک خار(4 میدان زده) و مادر دختر زاغ(4 میدان زده)

قیمت: 400000 تومان

این خروس لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 23:24  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس لاری

جوجه خروس 5 ماهه ترک افغان از نسل مادر کلنگی افغان و از پدر خروس ترک ندید و 2 میدان زده

قیمت: 220000 تومان

فروش رفت.

آرمان رحیمیان: 09305121195- 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 20:36  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ لاری

جوجه مرغ لاری از نسل گرگ عامر

4.5 ماهه، مادر از نسل فایری

قیمت:  90000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش جوجه لاری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 20:34  توسط آرمان رحیمیان  | 

اکیپ جوجه مرغ

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش جوجه لاری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 20:29  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 12 ماهه

این جوجه بسیار زیبا پسر تیگران میباشد فقط 10 دقیقه کسو شده است

بسیار پر پا و چوب سنگین و بازی دار

پدرش رو به قیمت 1200000 تومان به دوستان زنجانی فروختم

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 19:27  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس جوجه کشی

این خروس لاری 2.5 ساله از نسل بسیار اصیل، قدیمی و افغان ظاهرشاه می باشد

صابونی هفت رنگ میباشد ولی هنوز تخت نکرده است.

این خروس لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 19:24  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری

خروس لاری اصیل و 18 ماهه

دو دم بالا جنگ و بسیار چوب سنگین

قیمت:350000 تومان

آرمان رحیمیان: 09305121195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 19:20  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس لاری

جوجه های 4.5 ماهه پدر از نسل زاغ و مادر از نسل سرهنگ

قیمت هر کدام : 130000 تومان

جوجه خروس سمت راست فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125031195

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 19:15  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ تاج کج افغان

مرغ لاری افغان 2.5 ساله - بسیار کم تخم ولی خوش شگرد

2 دم بالا و پهلوان جنگ و پرپا

قیمت: 240000 تومان

آرمان رحیمیان:  09305121195


برچسب‌ها: فروش مرغ لاری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 18:51  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری ترک

مرغ لاری اصیل و ترک 16 ماهه.

2 تا از برادرای تنیش میدان زده اند و پدرش نیز 2 میدان زده است

قیمت: 300000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش مرغ لاری
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 18:47  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری ترک

مرغ صابونی قلم سبز 14 ماهه از نسلهای بسیار خوب و پر پای دو سر ترک.

جوجه های 3.5 تا 4 دنگ میدهد.

قیمت: 200000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195


+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 18:44  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس لاری

جوجه خروسهای افغان و قلم سبز 5 ماهه و نسلدار

متاسفانه بدلیل آلودگی دستگاه پا چول شده اند.

قیمت: جفت 150000 تومان

این جوجه های لاری فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 18:37  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری سرخ سیاه

15 ماهه یه سر از افغانی ساوه و یک سر از نسل تاج سوراخ

قلم زرد و خار سیاه (انگشتای خروس کاملا سالم هستند)

از قد کش بیرون نیامده است و جهت جوجه کشی استفاده می شود.

قیمت: 250000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195 - 09305121195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 17:45  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری سفید

از نسل تاج سوراخ - 10 ماهه و بسیار پرپا و بازی دار

4 دنگ و شیبدار

فقط یک کسوی 10 دقیقه ای شده است.

قیمت: 350000 تومان

این خروس لاری اصیل فروخته شد

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195


+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:35  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری ترک

10 ماهه بسیار پرپا و دودم بالا گرد

قیمت: 180000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش مرغ لاری
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:33  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری طوسی

مرغ لاری 2.5 ساله از نسلهای ترکیه و تاج سوراخ

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش مرغ لاری
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:28  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری افغان

این مرغ لاری افغان فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:11  توسط آرمان رحیمیان  | 

هانیبال

دو میدان زده

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:2  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری اصیل

خروس لاری 13 ماهه و 4.5 دانگ

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 0:0  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 7.5 ماهه

جوجه خروس سرخ و سیاه ترک افغان

7.5 ماهه و 5 دانگ

این خروس لاری فروخته شد


آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:59  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری

خروس لاری 9.5 ماهه و 4.5 دانگ

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:57  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس از نسل شمر

این خروس از نسل شمر و 12 ماهه می باشد

این خروس لاری فروخته شد

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195


+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:55  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری قلم سبز

جوجه 7.5 ماهه از نسل تاج سوراخ و کت شکسته

این جوجه لاری اصیل فروخته شد

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:53  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ کلنگی

مرغ چیل 2 ساله از نسل کلنگی های افغان

این مرغ لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195- 09305121195


+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:51  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری چیل

مرغ لاری افغان از نسل زاغ

20 ماهه و متوسط جثه

آرمان رحیمیان: 09125131195


+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:49  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری میدان زده

این خروس یک میدان زده فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:46  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری تاج مهر

خروس لاری تاج مهر، سرخ و سیاه

5 دانگ و 18 ماهه

این خروس لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:43  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری چیل

خروس لاری چیل و بسیار زیبا 3 دانگ

این خروس لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:38  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری افغان

خروس لاری 11 ماهه و سرخ و سیاه

4.5 تا 5  دانگ

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:36  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری

خروس لاری ترک و 3 دانگ

11 ماهه و بسیار خارزن و تورو جنگ

آرمان رحیمیان: 09125131195


برچسب‌ها: فروش خروس لاری
+ نوشته شده در  شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:32  توسط آرمان رحیمیان  | 

تسلیت بر مردم عزیز کشور عزیزمون!! بر بوشهر من .


قسمتی از تنم ؛ وطنم
امروز لرزید...
قسمتی از قلبم ؛ ایرانم
امروز مُرد...
بوشهر به خون نشست
بوشهرم به خون تپید
هموطن تسلیت

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ساعت 23:46  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری افغان

مرغ لاری ابرش قلم سبز از نسل تاج کج های افغان و 3 ساله

برادر ها و پدرش کری زن و ندید می باشند.

جوجه های 5 دنگ به بالا می دهد.

قیمت: 400000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 12:46  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس چیل

جوجه خروس چیل 5 ماهه

پدر تک خار و مادر از نسل تاج سوراخ میباشد.

این جوجه لاری فروخته شد.

قیمت: 230000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 12:43  توسط آرمان رحیمیان  | 

با سلام

به اطلاع دوستان عزیزی که تمایل به بازدید و خرید حضوری از مرغ، جوجه و خروسهای لاری دارند می رساند که از یک شنبه(5 فروردین) الی چهارشنبه(15 فروردین) می توانند به آدرس رامسر- منطقه فرودگاه- بلوار دانش آموز- کوی نهم. تشریف بیاورند. (لطفا هماهنگ کنید.)


 شماره تماس جهت هماهنگی:

 آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲ساعت 10:3  توسط آرمان رحیمیان  | 

تبریک سال نو

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید

جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ساعت 12:20  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری صابونی


خروس صابونی سیاه، 12 ماهه و 4.5 دانگ.

چوب سنگین

قیمت: 250000 تومان

آرمان رحیمیان 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 15:20  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری سرخ و سیاه


ارمان رحیمیان 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:7  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس ندید

جوجه خروس 7.5 ماهه افغان پسر تک خار و مرغی از نسل زاغ.

5 دانگ قد داشته و هنوز بانگ نمیدهد.

قیمت: 350000 تومان

این جوجه خروس لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 11:26  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری صابونی


عکس این خروس رو برای یکی از دوستان قرار دادم.

4.5 دانگ حدودا یکساله

آرمان رحیمیان 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 1:5  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغهای لاری


مرغ جلوی تصویر از نسل ظاهرشاه و دختر مرغ تصویر پایین می باشد از طرف پدر نیز افغان خالص

2 ساله و تاج میل و بسیار خوش تخم (بلند و درشت جثه)

قیمت: 350000 تومان

این مرغ لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان 09125131195

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 22:37  توسط آرمان رحیمیان  | 

مرغ لاری اصیل


مرغ لاری 3 ساله افغان از نسل ظاهرشاه(تاج میل)

بسیار خوش شگرد و پرخار

قیمت: 300000 تومان

آرمان رحیمیان 09125131195

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:26  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری سفید

جوجه خروس 8 ماهه از نسل تاج سوراخ

تازه به بانگ آمده و 4 دنگ

قیمت: 300000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 21:50  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری چیل

خروس لاری اصیل و 7.5 ماهه . با خروس چیل عکس پایین برادر هستند .

افغان و 4 دنگ

قیمت: 300000 تومان

این خروس لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 16:8  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

جوجه مرغ 3 ماهه و کاملا سیاه از نسل پدر زاغ و مادری از نسل تلا

قیمت: 65000 تومان

این جوجه لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

دوست عزیزی که در خواست کردند تو یک سایت دیگه عکسارو آپلود کنم باید عذر بخوام چون تو چند تا سایت دیگه امتحان کردم ولی عکسها دوام نیاورد.

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ساعت 16:2  توسط آرمان رحیمیان  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر