خروس لاری

خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری خروس لاری از هر نژاد

خروس لاری سرخ و سیاه


ارمان رحیمیان 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 14:7  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس قرمز

این جوجه خروس 4 ماهه از نسل افغانی سرهنگ میباشد.

هنوز در قد کش است و به بالای 5 دانگ میرسد.

قیمت: 160000 تومان

این جوجه خروس لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:24  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس

این جوجه خروس کاملا سفید و 5 ماهه از نسل تاج سوراخ میباشد.

قیمت: 2400000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:18  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 3.5 ماهه

این جوجه خروس از نسلهای افغان بوده و پدر آن خروس 5.5 دانگ چیل میباشد.

حدود4 ماه سن دارد.

قیمت: 140000 تومان

این جوجه خروس لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 20:6  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

این جوجه لاری اصیل از نسل تاج سوراخ و نوه ابرش قهرمان می باشد.

6 ماهه و حدودا 5 دانگ قد دارد و مسلما به حدود 5.5 دانگ میرسد.

قیمت:350000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 15:39  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس لاری

این جوجه لاری بسیار اصیل از طرف مادری از نسل تاج سوراخ و از طرف مادر از یک خروس افغان تاج مهرو ندید بناهم تیگران می باشد.

قیمت: 150000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 19:21  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس صابونی

این جوجه خروس صابونی از نسلهای بسیار خوب و بلند افغانی می باشد که حداقل به 5 دانگ میرسد.

3/5 ماه سن دارد.

قیمت: 130000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:35  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ سیاه

این جوجه مرغ سیاه از نسلهای تاج میل افغان و 4 ماهه می باشد.

قیمت: 90000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:34  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ چیل

این جوجه مرغ چیل از نسل زاغ میباشد.

3ماه و نیم سن دارد.

قیمت: 80000 تومان

این جوجه مرغ اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:32  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ سفید

این جوجه مرغ 3 ماه سن دارد.

رنگ سفید با خالهای سیاه می باشد.

قیمت: 70000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:31  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس سفید

این جوجه خروس 3/5 ماهه از نسل تاج سوراخ می باشد و کاملا سفید رنگ است.

قیمت:130000 تومان

این جوجه لاری سفید فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 21:54  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس سیاه

این جوجه خروس سیاه از نسلهای تاج میل افغان می باشد.

4 ماه سن دارد.

قیمت: 140000 تومان

این جوجه لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم مرداد ۱۳۹۱ساعت 21:53  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری اصیل

جوجه خروس سفید صابونی و 12 ماهه و 3/5 دانگ. تازه به لک رفته است.

قیمت: 300000 تومان

در جواب آقا عرفان باید بگم که دیده شده مرغ تا 14 سال هم عمر کند ولی معمولا عمر مرغ بین 8 تا 10 سال به پایان می رسد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ساعت 14:17  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس لاری

این جوجه خروس قلم سیاه از نسلهای بسیار خوب من است.

7 ماهه و هنوز به بانگ نیامده است.

قیمت: 250000 تومان

این جوجه خروس فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 13:58  توسط آرمان رحیمیان  | 

لاری اصیل

تصویر راست: مرغ لاری ترک از نسلهای بسیار عالی من که هم قد و هیکل یک خروس 4 دانگ میباشد.

از مادری به همین جثه و پدری 6 دانگ. پر چوب و بسیار سنگین زن.

قیمت: 250000 تومان

فروخته شد.

تصویر چپ: جوجه خروس بسیار اصیل پسر زاغ میباشد. 5 ماهه و بسیار بلند .

قیمت: 160000 تومان

فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:13  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ لاری

سمت راست: دو جوجه مرغ از دخترهای زاغ هستند که جوجه سمت راستی از مادر نسل کلنگی های افغان و جوجه سمت چپ از تاج مهرهای افغان می باشد.

بسیار بلند، خوش استیل و از نسلهای عالی هستند.

قیمت هر کدام: 100000 تومان

این جوجه ها فروخته شدند.

سمت چپ: جوجه مرغ بسیار اصیل از طرف پدری از نسلهای یک خروس کلنگی با 3 میدان زده و از طرف مادری از نسل تاج سوراخ می باشد.

2.5 ماه سن دارد.

قیمت: 65000 تومان

این جوجه ها فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 18:9  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 8 ماهه

جوجه خروس 8 ماهه از نسلهای اصیل ایرانی است.

4 دانگ، قلم، خار و ناخن ها سیاه می باشند.

قیمت: 400000 تومان

این خروس لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ساعت 9:0  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ سفید

جوجه مرغ لاری و 3 ماهه از نسلهای بسیار خوب افغان (تاج میل)

قیمت: 75000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱ساعت 1:36  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 5 ماهه

این جوجه خروس افغان و تاج مهر خارسیاه و ناخن سیاه میباشد در حال

حاضر5ماه سن دارد و 5 دنگ میباشد.

قیمت: 300000 تومان

این جوجه خروس لاری فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:47  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری

جوجه مرغ 4.5 ماهه و از نسل افغان

قیمت: 70000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:6  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 4.5 ماهه

جوجه خروسهای 4.5 ماهه صابونی از نسلهای تاج میل افغان .

قیمت : 120000 تومان

این جوجه لاری های اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:5  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ 4 ماهه

جوجه مرغهای لاری 4.5 ماهه از نسلهای بسیار عالی افغان.

عکس بالا کلنگی افغان و عکس پایین نوه دختری زاغ می باشد.

قیمت هر کدام: 80000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:0  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 5 ماهه

این جوجه خروس 5 ماهه و 4 دنگ از نسل تلا و جوجه مرغ تصویر پایین میباشد که پدر آن یک خروس صابونی و 5 دانگ بود که یک میدان نیز داشت.

قیمت: 200000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 19:3  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ افغان

جوجه مرغ افغان 1.5 ماهه 

قیمت: 35000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195


+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 15:52  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه 2 ماهه

تصویر بالا جوجه خروس و تصویر پایین جوجه مرغ 2 ماهه می باشند.

هر دو از نسل ظاهرشاهی هستند.

قیمت جفت: 90000 تومان

این جوجه های اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 14:58  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری 5 هفته ای

این جوجه های لاری از نسلهای تاج میل افغان خودم هستند و 5 هفته سن دارند.

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

این جوجه لاری ها فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:29  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

این جوجه خروس اصیل و تاج مهر از نسلهای بسیار خوب و ندید افغان می باشد.

قیمت: 150000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:52  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ لاری اصیل

این جوجه مرغ اصیل و 4 ماهه از نسلهای درشت، تاج مهر و تضمینی افغان میباشد.

قیمت: 70000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 11:50  توسط آرمان رحیمیان  | 

خروس لاری سیاه طلایی

این خروس لاری اصیل از طرف پدر از نسلهای تاج میل افغان و از طرف مادری ترک می باشد.

10 ماهه و 5 دنگ می باشد.

قیمت: 350000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:34  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری سفید

جوجه لاری 4.5 ماهه و از نسل تاج سوراخ میباشد که یکی از برادرهای بزرگترش دو هفته پیش در چالوس یک میدان بسیار خوب زد و یک میلیون و صد معامه شد.

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:53  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس لاری

این جوجه لاریها 2 ماهه می باشند.

صابونی هفت رنگ از نسلهای ظاهر شاهی می باشد .

 قرمز سیاه از نسل تاج سوراخ می باشد.

قرمز مادری از نسل فایری و پدری از نسلهای پرمرغی می باشد.

قیمت هر کدام: 60000 تومان

این جوجه های اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 11:8  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس اصیل

جوجه خروس 4 ماهه و صابونی از نسلهای ترک افغان- نسل پدری تاج سوراخ و مادری جومونگ می باشد. (چشم چغر)

به 5 دانگ قد می رسد و بشرط میدانهای ندید می باشد.

قیمت: 150000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:33  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ تاج مهر

جوجه مرغ 4 ماهه و تاج مهر از نسل جومونگ

این جوجه مرغ اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:30  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه های اصیل

جوجه های لاری اصیل تاج مهر از نسل جومونگ می باشند. 4 ماهه

قیمت جفت: 230000 تومان

این جوجه لاری ها فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:28  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس سفید

این جوجه 3 ماهه از نسل تاج سوراخ می باشد و بسیار خوش استیل و ذات دار می باشد.

قیمت: 140000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:25  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس صابونی

این جوجه خروس بسیار اصیل از پدر به نسلهای تاج میل افغان و از طرف مادری از نسل تلا می باشد.

3 ماه و 20 روز سن

قیمت: 140000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:23  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ سفید

جوجه مرغ لاری نسل مادری تاج سوراخ و پدری از تاج مهر های افغان

قلم سبز و بسیار ذات دار

قیمت: 100000 تومان

این جوجه لاری قلم سبز فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:21  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه های نسل تاج سوراخ

این جفت جوجه اصیل هر و از طرف مادری از نسل تاج سوراخ و از طرف پدری با هم متفاوت هستند. (3 ماهه)

جوجه خروس تاج میل و از پدر فایری و جوجه مرغ تاج مهر و پدر از نسلهای تاج مهر افغان می باشد.

جفت : 200000 تومان

این جوجه های اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:19  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ لاری

این جوجه مرغ لاری بسیار اصیل از طرف مادری نسل تاج سوراخ و پدر آن زاغ می باشد.

قلم سبز و بسیار خوش تیپ می باشد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۱ساعت 19:59  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری یک هفته

جوجه لاری های یک هفته

سیاه از نسل لال کج افغان

صابونی ها از نسل افغان تاج میل و پدر دو میدان زده

قهوه ای از نسل جومونگ

این جوجه لاری ها فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 17:39  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

این جوجه های لاری از نسل تاج سوراخ میباشند. 2.5 ماهه می باشند و جوجه سفید سمت چپ تصویر خروس میباشد.

دوستان عزیز برای اطلاع از قیمت جوجه ها لطفا تماس بگیرید.

این جوجه لاری های اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:44  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

این جوجه خروس 1.5 ماهه بسیار اصیل از نسل افغانیه ظاهر شاه می باشد.

ابرش رنگ و تاج مهر می باشد.

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:42  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه های لاری 3

این اکیپ از جوجه های لاری از نسل زاغ می باشند. 2.5 تا 3 ماه سن دارند. پدر همه آنها زاغ می باشد. 2 تا خروس و 3 تا مرغ می باشند.

این جوجه های لاری اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:38  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

جوجه مرغ اصیل و 2 ماهه از نسل ظاهرشاهی

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:35  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری 1 ماهه

یک اکیپ 6 تایی از جوجه های یک ماهه و افغان که اکثرا تاج مهر هستند.

این جوجه های لاری اصیل فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:34  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری یک ماهه

یک اکیپ 4 تایی از جوجه لاری های یک ماهه و بسیار اصیل از نسل زاغ .

این جوجه های لاری افغان فروخته شدند.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:33  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری ترک

عکس این جوجه لاری رو قبلا براتون گذاشته بودم که از طرف مادر از نسل تلا و از طرف پدر خروس طوسی پسر فایری می باشد. 2.5 ماه سن دارد.

قیمت: 80000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 0:30  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه لاری اصیل

این جوجه لاری اصیل و 2.5 ماهه از طرف مادر از نسل تلا و از طرف پدر از نسل فایری (طوسی) می باشد.

قیمت: 80000 تومان

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم فروردین ۱۳۹۱ساعت 1:12  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه مرغ اصیل

این جوجه مرغ اصیل از نسلهای ترک بسیار خوب می باشد. 7 ماهه و تا 2 هفته دیگه به تخم می آید.

قیمت: 100000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195


+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 19:47  توسط آرمان رحیمیان  | 

جوجه خروس 6 ماهه

جوجه خروس صابونی 6 ماهه و 4 دنگ که به احتمال زیاد 5 دنگ را پر خواهد کرد.

این جوجه لاری اصیل فروخته شد.

قیمت: 140000 تومان

آرمان رحیمیان: 09125131195

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 10:27  توسط آرمان رحیمیان  | 

مطالب قدیمی‌تر